AmatörradioCW key

Jag är:

  • Sedan tidigt 70-tal innehavare av anropssignalen SM7FLD
    "Sierra Mike Seven Foxtrot Lima Delta"
  • Ständig medlem i föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA.

Utvecklingen inom hobbyn går oerhört fort, det är inte enbart telegrafi, "korta och långa" som kännetecknar hobbyn längre (även om detta trafiksätt fortfarande attraherar många av oss och betraktas som lite av en konstart), den ligger verkligen i teknikens framkant med digital kommunikation och datorstöd. Ett exempel på detta är AMPRNet, ett radioamatörernas eget "Internet" där det finns ett stort spelrum för experiment.