IT-relaterat

Efter att ha arbetat med IT under en stor del av mitt yrkesliv, finner jag fortfarande ett stort nöje i att arbeta med IT-frågor.

Jag utvecklar bl.a. hemsidor för företag och föreningar. Jag hjälper otfa mina vänner med assistans när IT-problem av skilda slag uppstår.